ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Πυροσβεστήρες

Μόνιμα συστήματα τοπικής εφαρμογής

Πυροσβεστικές φωλιές

Πυροσβεστικοί σταθμοί

Πυροσβεστικός εξοπλισμός

Πυρανίχνευση

Εφεδρικός φωτισμός

Ειδικοί τύποι πυροσβεστήρων

Πόρτες πυρασφάλειας

Ασφάλεια στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων

Μέσα ατομικής προστασίας

Συντήρηση πυροσβεστήρων

Εξυπηρετούμε όλη τη Θεσσαλία για πελάτες χονδρικής – λιανικής, όσον αφορά τον πυροσβεστικό εξοπλισμό!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@xaritos-pyrasfalia.gr ή στα τηλέφωνα 2410618681 για οποιαδήποτε πληροφορία για τα προϊόντα μας!

Μετάβαση στο περιεχόμενο