Η σειρά προϊόντων ATEX έχει δοκιμαστεί επιτυχώς για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι γεννήτριες ATEX είναι σχεδιασμένες για κατάσβεση φωτιάς σε εκρηκτική ατμόσφαιρα μίγματος αερίου ή σκόνης.

Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Filter