Οι υπηρεσίες Διάσωσης και Πυρόσβεσης βρίσκονται σε διαρκή πίεση τόσο για την κατάσβεση της φωτιάς όσο και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης του πυροσβέστη. Η χρήση του FirePro HERO σε ένα κλειστό χώρο έχει αποδειχτεί ότι ελαττώνοντας την θερμοκρασία αναχαιτίζει ή σβήνει την φωτιά κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.
Βίντεο με σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος του Λονδίνου
Μετά από έρευνα και εκτεταμένες δοκιμές, η σειρά προϊόντων FirePro HERO χρησιμοποιείται από εθνικές και ιδιωτικές υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης, ως σημαντικό κομμάτι σε μια σύγχρονη στρατηγική κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι χειροκίνητες μονάδες πυρόσβεσης είναι σχεδιασμένες για χρήση από οποιονδήποτε Πιστοποιημένο Πρώτο Διασώστη, όπως αξιωματικούς ασφάλειας, αστυνομικούς, παραϊατρικό προσωπικό, και άλλο προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι μονάδες FirePro HERO είναι φιλικές προς το περιβάλλον, συμπαγείς και με μακρά διάρκεια ζωής.

Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Filter