Η Ποιότητα Που Επιθυμείτε

Τα προϊόντα FirePro κατασκευάζονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις και πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο συμπαγής σχεδιασμός, η αποδοτικότητα και τα 15 χρόνια πιστοποιημένης ζωής των γεννητριών συμπυκνωμένου αερολύματος προσφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την προστασία μικρών περιβλημάτων ή σε χώρους μεσαίου μεγέθους. Αυτό προσφέρει μια ποικιλία λύσεων σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και βιομηχανίας.

Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Filter